Ito po ang website ng katutubolokal, maiikling taguri sa “Kilusang Lumilingap sa Mga Katutubong Kalikasan, Kalinangan at Kalipiang Pilipino at sa Mga Lokal na Kasaysayan, Diwa at Wika para sa Tao, Mga taumbayanan at Sangkatauhan”. Mahaba po ang buong pangalan subalit napakaloob dito ang ating mithiin.

Nais po ng katutubolokal na maidokumento ang mayamang kalikasan, kultura, kasaysayan at wika ng samu’t sari nating mga katutubong komunidad (halimbawa, Ayta, Blaan o Kalinga) at mga iba pang mga cultural community (halimbawa, Tagalog Tayabas, Bicol Rinconada, Waray o Maranaw) sa perspektiba ng miyembro ng katutubo o lokal na komunidad.

Iniimbita po natin ang ating mga kababayan na magblog ng kanilang mga kaalaman at karanasan tungkol sa kasaysayan, kultura, wika o yamang-likas  ng kani-kanilang mga hometown. Mga maiikling blog lang po, halimbawa, mga prutas na nakakain ninyo nang bata pa kayo pero hindi na makita ngayon o recipe ng mga pagkain ng inyong hometown o kalipunan ng mga salita tungkol sa niyog o iba pang paksa na kumintil sa inyong isip o damdamin tungkol sa inyong hometown.

Nag-iimbita rin po tayo ng mga boluntaryo na tumulong naman sa pagdodokumento ng mga katutubo nating kapatid ng kanilang kalikasan at kultura, lipi at lengguwahe, kasaysayan at pangarap. Puede pong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng blog sa website na ito www.katutubolokal.com o  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.